Fans project chúc mừng sinh nhật Lý Dịch Phong 2017

✪ Chạy Marathon tiếp sức của Mifeng

Official fanclub của Phong Phong phát động project mừng sinh nhật Phong Phong khá thú vị là ‘Chạy Marathon tiếp sức của Mifeng – Cùng Phong ngắm nhìn thế giới’. Hai mươi mốt fanclub các tỉnh thành và fanclub ở Bắc Mỹ sẽ cùng tham gia, từng thành phố sẽ lần lượt chạy 5,4km ở thành phố mình; bắt đầu từ Thành Đô và sẽ kết thúc ở Bắc Kinh, cuối cùng tổng kết lại sẽ là đoạn đường dài hơn trăm km; để truyền đạt ý thức bảo vệ môi trường và lòng yêu mến Lý Dịch Phong.