Bong bóng chấm bi nhiều màu

Kích thước: 25cm

Số lượng: 20 cái