Bong bóng chấm bi màu xanh

Kích thước: 25cm

Số lượng: 20 cái