Bong bóng chấm bi màu tím

Kích thước: 25cm

Số lượng: 20 cái