Bong bóng chấm bi màu hồng

Kích thước: 25cm

Số lượng: 20 cái