Hoạt động sinh nhật

Khinh khí cầu lớn nhất thế giới được sản xuất và sử dụng như thế nào?

Khinh khí cầu lớn nhất thế giới còn được gọi là Airlander 10 với hình dạng kỳ lạ trông giống như một “bộ mông lớn” lơ lửng trên không, chiếc khinh khí cầu dài nhất và lớn nhất thế giới. Airlander 10 với 38.000 m3 khí heli, chiều dài 92 m và chiều rộng gấp […]